6/12/13

ὑπόγεια τάξις: Πὲς νὰ κυττάξουν τὸν Ἥλιο μὲ γυμνὰ μάτια…

ὑπόγεια τάξις: Πὲς νὰ κυττάξουν τὸν Ἥλιο μὲ γυμνὰ μάτια…: Ὅσα κι ἐὰν σκεφθοῦμε… Ὅσα κι ἐὰν πράξουμε… Ὅση ἀγανάκτησι κι ἐὰν μαζέψουμε μέσα μας… Ὅση ὀργή… Ὅσο μίσος… Ὅσο θυμό… Ὅση ὑστερία…  θὰ καταφ...