1/12/13

ὑπόγεια τάξις: Να μην ξέρεις τι θέλεις να πεις, να μην θέλεις να πεις τι ξέρεις..............

ὑπόγεια τάξις: Να μην ξέρεις τι θέλεις να πεις, να μην θέλεις να πεις τι ξέρεις..............