24/12/13

ὑπόγεια τάξις: Ηθική νοημοσύνη – Το επίκτητο χάρισμα

ὑπόγεια τάξις: Ηθική νοημοσύνη – Το επίκτητο χάρισμα: Ηθική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να ξεχωρίζεις το καλό απ’ το κακό, αλλά και να σέβεσαι τις αξίες των άλλων. Με άλλα λόγια, το καλύτερο...