11/11/17

SOULPIE: όνειρα

SOULPIE: όνειρα: Δε θα τα κάνω πουλιά γιατί θα πετάξουν  Θα τα κάνω δέντρα να χουν ρίζες  Να μου θυμίζουν την ύπαρξη τους κάθε μέρα Συνεχώς μια νέα επ...

9/10/17

Ο Αλντεμπαράν στο κελί του Θεού - Γελωτοποιός

14/3/17

Some thoughts: Οδηγός μετανάστευσης στην Αγγλία

Some thoughts: Οδηγός μετανάστευσης στην Αγγλία: Οδηγός μετανάστευσης στην Αγγλία (Ηνωμένο Βασίλειο) Λίγα λόγια αντί προλόγου Το κείμενο αυτό το έγραψα τον Φεβρουάριο του 2017, αλλά...