9/10/17

Ο Αλντεμπαράν στο κελί του Θεού - Γελωτοποιός