19/8/12

7/8/12

Όλοι σχεδόν οι πρόεδροι της Αμερικής είναι... ξαδέλφια!

Όλοι σχεδόν οι πρόεδροι της Αμερικής είναι... ξαδέλφια!: Κατάγονται από τον ίδιο Άγγλο βασιλιά.