29/11/13

Ελύτης : Παλεύουμε για ένα τίποτε, πού ωστόσο είναι το παν. | Simple Mind

Ελύτης : Παλεύουμε για ένα τίποτε, πού ωστόσο είναι το παν. | Simple Mind