10/11/13

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ... Και ο Βill Gates διαφημίζει την Μοnsanto

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ Η ΑΠΑΤΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ... Και ο Βill Gates διαφημίζει την Μοnsanto