23/11/13

Άρωμα Γυναίκας: H σκάλα που οδηγεί στον ουρανό

Άρωμα Γυναίκας: H σκάλα που οδηγεί στον ουρανό: Μια γλυπτική εγκατάσταση από τον καλλιτέχνη David McCracken μοιάζει με μια ατέρμονη σκάλα προς τον ουρανό. Μέρος της ετήσιας εκδήλωσης π...