16/1/13

Στον Χριστιανισμό η Ηθική Δεν έχει Σημεία Επαφής με την Ζωή | TERRAPAPERS