20/1/13

Όχι ρε δεν καταδικάζω τη βία, «απ όπου κι αν προέρχεται». « Paganeli