5/9/16

Για μια «αρκετά» καλή μητέρα…

Για μια «αρκετά» καλή μητέρα…: Το μεγαλύτερο υπαρξιακό δράμα στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η αδυναμία του να ζήσει αυθεντικά. Δυστυχώς, αυτό το εξαιρετικά σύντομο αλλά φωτεινό διάστημ...