8/2/15

Αντιγραφάκιας: 9 Αρνητικές σκέψεις που χαλάνε την ποιότητα της ζω...

Αντιγραφάκιας: 9 Αρνητικές σκέψεις που χαλάνε την ποιότητα της ζω...: Η δύναμη της σκέψης είναι καθοριστική για την ποιότητα της ζωής μας: με τις σκέψεις που κάνουμε καθορίζεται το πώς ερμηνεύουμε τα γεγον...