28/1/14

Η ΦΑΡΜΑΚΟΓΛΩΣΣΑ ΚΙΡΚΗ: Επέζησα στην κόλαση του Αουσβιτς