28/6/13

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΟΧΘΗ: Η Απάτη Της Τέχνης Και Η Τέχνη Της Απάτης

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΟΧΘΗ: Η Απάτη Της Τέχνης Και Η Τέχνη Της Απάτης: Η τέχνη είναι μια απάτη, όπου ο απατών είναι ειλικρινέστερος του μη απατώντος και ο απατώμενος, σοφότερος του μη απατουμένου.”       ...