12/9/12

Συνειδητό - υποσυνείδητο και ο προγραμματισμός του Σωκράτους - Λόγιος Ερμής